PRISER

Dyra korrekturläsartjänster ska inte stå i vägen för en fulländad läsupplevelse. SKARP gör det möjligt för dig med stram budget att producera en felfri text.  


Detta får du hjälp med vid en korrekturläsning:


  • Hitta stavfel och inkonsekventa stavningar
  • Hitta syftningsfel
  • Korrekt tillämpning av subjektsregeln
  • Lämplig användning av skiljetecken
  • Uppmärksamma ologiska tidsangivelser
  • Undvika upprepningar och överanvändning av ord


PRIS:

Endast korrekturläsning:

7 öre per ord exklusive moms. 


Korrekturläsning plus ändring i texten vid löpande korrekturläsning:

9 öre per ord exklusive moms.

 

SKARP tittar alltså inte på innehåll, dramaturgi eller miljöbeskrivningar. Naturligtvis påpekas detaljer, utöver de ovan nämnda, som gör texten mindre smickrande. SKARP vill att texter oavsett genrer och format ska nå bästa tänkbara läsbarhet. Kontakta SKARP genom mejl, ett klassiskt telefonsamtal eller sms. Vi hörs!

unsplash